Citas lietas
Praktiski ieteikumi
Resistance!
Labas grāmatas
Labas filmas
Mūzika
Mūsu bibliotēka
- - - - - - -
Mūzu mājoklis
- - - - - - -
Viesu grāmata
Forums
Šajās dienās:
19.07. 19. jūlijs - vispasaules Mamudistu diena!
23.07. Hailes Selasjē dzimšanas diena
Ieskaties galerijā!
Jaunākās galerijas
Yaga gathering (42 bildes)
Tikšanās pie madonas 2009 (77 bildes)
Umkas koncerts (9 bildes)
Hipiju ferma (30 bildes)
Pasākumi 2009 (0 bildes)
Jaunākais forumos
Hipiji,lv jaunā lapa!
Dža dos mums visu! Drukāt E-pasts
Uzrakstīja Līva Zolneroviča   
24.08.2005
Rastafariānisms ir jauna, 20.gadsimtā veidojusies reliģija un tajā pašā laikā tās aizsākumi meklējami pirms apmēram 400 gadiem, laikā, kad Amerikas atklājēji un iekarotāji baltie cilvēki saprata, ka jaunatklātajā zemē trūkst darbaroku. Tad aizsākās Āfrikas nēģeru "Babilonas gūsts" - viņus saķēra un jau kā vergus veda ar kuģiem uz Ameriku. Liels nebrīvo tirgus un "pārkraušanas" punkts bija Jamaikas salā.
20.gadsimta sākumā tieši šeit melnādaino iedzīvotāju aizsākās rastafari reliģija, kura  mūsdienās izplatījusies gandrīz visā pasaulē. Tomēr galvenā rasatafari ideja pastāvēja jau kopš pirmajām verdzības dienām - tā bija āfrikāņu cerība atgriezties dzimtenē. Šī kustība ietvēra un ietver dažādus grupējumus, tādēļ grūti pateikt vai tā ir vairāk reliģioza, filozofiska vai  politiska. Paši rastas jeb rastamani, kā sevi dēvē rastafari piekritēji, uzskata to par visas dzīves pieredzes apvienojumu, aktīvu mēģinājumu iemiesot dzīvē  dieva Dža gribu.


Pirmais pravietis

Sākotnējais kustības iedvesmotājs bija Markus Gevri (Marcus Garvey) - viens no 20.gadsimta sākuma ietekmīgākajiem melnādaino līderiem,  kurš iestājās par ASV un Karību salu nēģeru atgriešanos Āfrikā, vēsturiskajā dzimtenē. 1914.gadā Gervi izveidoja vispasaules organizāciju, lai uzlabotu melnādaino stāvokli (Universal Negro Improvement Association). Savos rakstos un grāmatās viņš aicināja savus tautas brāļus  atgriezties senču dzimtenē, atteikties no svešās kultūras, lepoties ar savu rasi un savu pagātni. Visai mūsdienu civilizācijai viņš piedēvēja āfrikānisku izcelsmi. Pats būdams melnādainais katolis, Markus Gervi izvirzīja oriģinālu ideju pasludinot Kristu, Ādamu un citus svētos par melnādainajiem. Viņa vadībā organizēja arī jaunu baznīcu, tā saukto ortodoksālo jeb gerverītu baznīcu.

Tomēr rastafari kustības vēsturē viņš palicis kā Dieva iedvesmots pravietis -Gervi sludināja, ka no Āfrikas nāks varens valdnieks, kurš nesīs taisnīgumu visiem pazemotajiem un trimdā izdzītajiem. Jāpiebilst, ka šajā laikā Jamaika vēl aizvien bija britu kolonija un brīvība melnādainajiem eksistēja tikai formāli.


Melnādainie izraelīti

Melnie vergi bieži sajuta savas verdzības līdzību ar senebreju likteni un savu verdzību Amerikā salīdzināja ar senebreju "Babilonas gūstu ". Tomēr attieksme pret ebrejiem bija dažāda. Daļa sajuta savu likteni vienotu ar ebreju tautas likteni, citi turpretim pasludināja sevi par īstiem ebrejiem un uzskatīja, ka ebreji piesavinājušie izredzētās tautas statusu  un īstā izredzētā tauta ir āfrikāņi, līdz ar to pieņemot, ka ebreju vēsture, kura stāstīta Bībelē, patiesībā ir āfrikāņu vēsture un Etiopija - īstā Ciāna. Par grēkiem izraelīti ir notiesāti un izsūtīti - pirāti viņus aizveduši uz Ameriku (Babilonu). Bet Dievs jau sen ir piedevis savai izredzētajai tautai un drīz tā varēs atgriezties Ciānā, kura citiem pazīstama kā Adisabeba, Etiopijas galvaspilsēta. Āfrika, Etiopija ir melnā cilvēka Paradīze, savukārt Amerika - viņa elle, "Babilona". Balto cilvēku baznīca ir "Babilonas" ierocis, lai apmānītu melnādainos.

Tā kā melnādainie  bija pārliecināti, ka cilvēki ir izkropļojuši Bībeles mācības jēgu, sākās meklējumu "restaurēt" Bībeli. Rezultātā jau 1924.gadā. parādījās "Holy Pibi" - okulta Bībele, par kuru stāstīja, ka tā pārtulkota no sen zudušas valodas. Tajā stāstīts par "Babilonas gūstu", ar to saprotot melnādaino verdzību rietumos, kā arī pareģota Babilonas nopostīšanu un "melnādaino izraelītu" atgriešanās Āfrikā.


Dža atnākšana

Haile Selasjē
Haile Selasjē
1930.gada 2.novembrī Afrikā, Etiopijas tronī kāpa Ras (etiopiešu valodā "princis", "karalis") Tafari Makkonens. Viņš kļuva karali par Haili Selasjē I. Daudzi jamaikieši viņa kronēšanu uztvēra kā Markus Gervi pareģojuma piepildīšanos - Etiopija bija pieminēta Bībele, tā sekmīgi turējās pretī koloniālismam un Amerikas melnādaino apziņā ieņēma svarīgu vietu, tādēļ arī veidojās šāda pārliecība. Rastas atcerējās, ka Gervi, aizbraucot uz ASV 1916.gadā, ilgi pirms Hailes Selasjē  kronēšanas teica : "Vērsiet savus skatienus uz Āfriku, tur tiks kronēts melnādainais karalis, viņš būs glābējs."

Trīs jamaikiešu gaišreģi - Leonards Houels, Džozefs Nātaniels Hiberts un   Arčibalds Danklijs vienlaicīgi un neatkarīgi viens no otra paziņoja, ka Haile Selasjē ir dzīvais Dievs Dža (Jahve) .

Etiopijas imperatorā rastamani saskatīja arī Gervi solīto cīnītāju par melnādaino tiesībām un repatriācijas uz dzimteni, uz Apsolīto zemi,vadītāju.  
Etiopijas karaļa kronēšanas gadu līdz ar to uzskata arī par rastafari kustības sākuma gadu.

Interesanti, ka pats Markus Gervi nebija Hailes Selasjē pielūdzējs un rastamanus uzskatīja par trakiem fanātiķiem. Savukārt viņi vienalga cienīja un godāja Gervi uzskatīja, ka viņš ir Jāņa Kristītāja reinkarnācija un kādreiz viņš atgriezīsies Jamaikā kopā ar Hailes Selasjē sūtītajiem kuģiem, kuri vedīs melnos atpakaļ uz viņu dzimteni. Viņi piedeva viņam atceroties, ka arī Jānis Kristītājs šaubījās par Kristu.  


Rastafari sākumi

Periodu no 1930. - 1933.gadam var nosaukt par kustības inkubācijas periodu. No 1930.gadam līdz 60.gadiem rastafari bija lokāla, samērā rasistiska jamaikiešu reliģiskā kustība, ar  niecīgu ārējo ietekmi.

Rastas nešaubīgi ticēja Hailes Selasē dievišķīgumam  un tam, ka viņš grib atgriezt melnos no Jaunās pasaules Āfrikā. Vēlāk attīstījās arī mistiska repatriācijas interpretācija, tomēr skaidrs, ka agrīnie rastamani patiešām gaidīja burtisku atgriešanos dzimtenē,  Āfrikā. Tas sākotnēji piešķīra rastafari politisku nokrāsu -visi rastamani bez izņēmuma gribēja pēc iespējas ātrāk doties uz Etiopiju. 20.gadsimta 30.gadu rastafari  lozungs skanēja šādi: "Atlaidiet manu tautu! ".Vēlāk rastamanu vidū radās sarūgtinājums, jo šī vēlēšanās netika apmierināta.

Šajā laikā vienu no spēcīgākajiem grupējumiem nodibināja Leonards Hauels
(Leonard Howell), kurš bija daudz braukājis pa pasauli, piedalījies kara Ganā un zināja vairākas āfrikāņu valodas. Viņš 1933.gadā noformulēja sešus principus, kuri ilgu laiku bija rastafari vadmotīvi :
1) naids pret balto rasi;
2) absolūta melnās rases pārākumu;
3) atriebība baltajiem par viņu ļaundarībām
4) Jamaikas oficiālo varas iestāžu un valdības neatzīšana un cīņa ar tām
5) gatavošanās, lai atgrieztos Āfrikā;
6) Haile Selasjē  I kā augstākā būtne.

Dažus gadus vēlāk Haules kopā ar saviem sekotājiem apmetās grūti sasniedzamā vietā kalnos netālu no Jamaikas galvaspilsētas Kingstonas un izveidoja tur nelielu kopienu, kuru nodēvēja par "Pinaklu" (angl. Pinnacle - smaile, kalngals). Šī rastafari minvalstiņa, kurai ik pa laikam bija sadursmes ar policiju, pastāvēja līdz 50.gadu vidum, tad policija to iznīcināja pavisam un  Hauela sekotāji pārcēlās uz Kingstonas nomali, tādējādi no separātiskas lauku kustības pārvērsdamies par sava veida pilsētas geto.

50.gadu beigās  un 60.gadu sākumā notika dažādas sadursmes starp rastamnaiem un britu armiju. Pateicoties tām rastafari ieguva samērā plašu, bet negatīvu popularitāti pasaulē.  Labvēlīgākas atsauksmes parādījās dažus gadus vēlāk pateicoties rastu izpildītajai mūzikai - regejam, ar to arī beidzās klasiskais izolācijas periods un rastafariānismam sākās ziedu laiki.

Hauela izvirzītos principus ar laiku nomainīja citi, daudz humānāki, rastas radīja specifisku mītu un rituālu kopumu:
-Rastām aizliegts kropļot cilvēka ārējo veidolu - nedrīkst skūties, tetovēties, vai kā citādi pārveidot savu ķermeni;
-Vēlams ievērot veģetārismu, tomēr šad tad var ēst gaļu, izņemot cūkgaļu un moluskus.
- Pakļauties tikai Dža un nevienam citam dievam, bet ar cieņu izturēties pret visiem ticīgajiem;
- Mīlēt un cienīt cilvēku brālību, tomēr pirmajā vietā turot Hama dēlus;
- Izvairīties no skaudības, greizsirdības, apmāna, atkarības, zvēresta laušanas, nodevības;
- Atraidīt "Babilonas" kārdinājumus un tās sūtņus;
- Rastas ir aicināti pasaulē radīt kārtību, kas balstās uz  brālību un mīlestību;
- Rastas turas pie seniem Etiopijas likumiem.

Rastas uzskata, ka patiesību nevar iepazīt tikai ar cilvēka spēkiem. Izpratne var nākt tikai ar Dieva Dža palīdzību. Saite ar Dievu ir katram cilvēkam. Rastām ir svarīgs nepastarpināts kontakts ar Dievu. Šo principu  izsaka vārdi "Es un es" ( angl.  I and I). to var saprast apmēram tā "Es dieva klātbūtnē". Dža klātbūtne visās darbībās ir vienlīdz svarīga, tādēļ lūgšanām un pateicībām Dievam nav speciāli noteikts laiks un vieta. Dža ir vienmēr kopā ar cilvēku.


Dzīvais Dievs viesojas Jamaikā

Ko par to visu domāja pats dzīvais Dievs Dža jeb Haile Selasjē I ?
Ir izplatīts viedoklis, ka viņš neko nav zinājis par šo reliģisko kustību, kura viņu pašrocīgi iecēlusi Dieva godā, tomēr, fakti to apstrīd.

60.gados rastafari kustība pieņēma tādus apmērus, ka koloniālā vara sāka uztraukties. 1966.gadā Jamiakas valdība, lai novērstu sociālo krīzi un nostiprinātu attiecības ar Etiopju uzaicināja ciemos Haili Selasjē I.

1966.gada 21.aprīlī  Haile Selasjē ieradās Kingstonā, Jamaikas galvaspilsētā un viens no viņa mērķiem bija tikties ar rastafari līderiem. Jau lidostā viņu sagaidīja baltos apģērbos tērpti rastamani kuri skandēja : "Slava Dāvida dēlam".

Šī sastapšanās ir leģendām apvīta un faktiskās detaļas ir zudušas. Stāsta, ka Haile rastafari vecajiem devis padomu palikt Jamaikā, tomēr apsolījis jamaikiešiem, kuri ieradīsies Etiopijā piešķirt tur nelielus zemes gabalus. Tomēr šo iespēju izmantoja tikai nedaudzi jamaikieši pārāk dārgo transporta izdevumu dēļ. Etiopija un Haile Selasjē savu nozīmi rastamanu acīs nezaudēja - viņiem tā palika garīgā dzimtene. Ja nav iespējams atgriezt savu ķermeni dzimtenē, tad  svarīgi ir saprast, ka gars ir neatdalāms no dzimtās zemes, arī tā var gūt mieru.

1975.gadā Etiopijas karalis  Haile Selasjē nomira, bet kustība tādēļ nebeidzās. Daļa rastu neticēja viņa nāvei, citi uzskatīja, ka viņš iemiesojies ideālā miesā.


Rastafari simboli

Etopijasa karoga modifikācija
Etopijasa karoga modifikācija
Viens no svariīgākjiem rastafari simboliem ir Etiopijas karogs un tā krāsas- sarkans, zaļš, dzeltens. Sarkanais simbolizē asinis, ko melnādainie izlējuši svešās zemēs. Dzeltenā krāsa simbolizē mājas, atgriešanos Dzimtenē, zaāļ krāsa savukārt stāsta par Etiopijas skaistumu. Etiopijas karoga centrā atrodas lauva, kurš vienlaicīgi simbolizē gan Etiopijas varenību, gan Haili Selasjē I. Nozīmīga ir arī melnā krāsa, tā simbolizē daļas rastamanu ādas krāsu.
 
Daudzi rastamani nēsā dredus -īpaši saviāļtus, pinkainus matus, kuri simbolizē gan āfrikāniskās saknes, gan lauvas krēpes. Leģenda vēsta, ka dienā, kad pienāks pasaules gals, Dža pēc drediem pazīs savējos un sagrābis aiz matiem, izglābs. Pašlaik populāros dredus agrīnajā periodā nēsāja vēl samērā maz.  Pēdējie pētījumi vēsta, ka sākotnējā periodā dredus nēsājuši askētiska rastafari virziena pārstāvji, kuri  dzīvoja bezlaulībā ar puritāniskiem likumiem un protestēja pret pagānisma atliekām rastafari kustībā - sākotnēji rastu vidē bieži tika turpinātas dažādas āfrikāniskās reliģiskās prakses, piemēram saistītas ar vudu.

Rastamaniem mūsdienās ir vairākas svētku dienas -
6. februāris - Boba Mārleja dzimšanas diena;
23.jūlijs - Hailes Selasjē I dzimšanas diena;
2. novembris - Hailes Selasjē  I kronēšanas diena

 
Dzīvesveids

Mūsdienu rastamans Crazy no Maskavas
Mūsdienu rastamans Crazy no Maskavas
"Klasiskie" rastas dzīvoja un arī tagad dzīvo tuvu pie dabas vidū, ciematos. Dažas rastamanu kopienas ir sadalītas pa dzimumiem un atgādina klosterus, bet lielākā daļa rastu dzīvo parastu dzīvi, neattālinoties no sabiedrības. Parasti šie ciemati veidoti pēc Rietumāfrikas ciematiņu parauga.
 
Rastamani piekopj samērā askētisku dzīvesveidu un bieži vien ievēro īpašu ēšanas sistēmu "Ital". Ar to saprot dabīgu,  tīru ēdienu bez sāls, bez ķīmiskām pārtikas piedevām. Rastas uzskata, ka ir ļoti svarīgi savu ķermeni nepiesārņot ar svešām vielām, tādēļ, piemēram, bieži vien negatavo ēdienu alumīnija katlos, lai kāda metāla daļiņa kopā ar ēdienu nenonāktu organismā.

 Viņi neēd gaļu, nepīpē tabaku, nelieto alkoholu un narkotikas. Marihuāna netiek pieskaitīta pie narkotikām. Liela daļa rastamanu skolotāju aizstāv marihuānas kontrolētu pīpēšanu, jo uzsver, ka tā palīdz nodarboties ar meditāciju. Rastamanam marihuānas pīpēšana ir reliģisks akts, nevis vienkārša apreibināšanās. Rastas uzskata. Ka pīpējot marihuānu iespējams saprast patiesību, kas rakstīta Bībelē, bet daudzo izkropļojumu dēļ tagad slēpta mūsu acīm. Viņi apgalvo, ka saskaņā ar ticējumi, pirmais augs, kas izaudzis uz ķēniņa Zālamana kapa bijusi tieši marihuāna  - "gudrības zāle".

Ēdienu rastas uzskata par vienu no veidiem, kas cilvēku vieno ar dabu, kā arī par sava veida medicīnu. Ortodoksālie rastas ir stingri veģetārieši, kuri atsakās arī no zivīm. Pieņemts, ka ēdienā var lietot tikai tādu zivi, kura nav garāka par 25 centimetriem,  lielākas zivis skaitās "Babilonas", balto cilvēku pārtika. Rastas nedzer arī pienu un kafiju, bet vāra tējas no dažādām zālītēm un saknītēm.


Puķu bērni un regejs

Bobs Mārlejs
Bobs Mārlejs
Ap 1965./1966.gadu pieauga Rietumeiropas jauniešu sociālā apziņa. Džona Kenedija nāve, karš Vjetnamā, bezdarbs jauniešu vidū radīja krīzes sajūtu valstī un noveda pie vērtību pārvērtēšanas. Paaudžu konfrontācija pieņēma daudz asāku raksturu.
60.gadu beigas - tas bija tāds īpašs skurbuma laiks- jaunu ideju, bohēmas, prieka, mīlestības laiks. Lielu atsaucību ieguva arī kristietība, hinduisms un budisms, kā arī rastafari -reliģijas un kustības, kuras  sludināja labdarību un mīlestību.

Šajā laikā, 1968.gadā Vernons Haringtons (Vernon  Carrington )izveidoja pašu  lielāko no rastafari kopienām- "Izraēlas divpadsmit ceļi". Šo kopienu mēdz salīdzināt ar ā¶rišnas apziņas biedrību". Kopienas pārstāvji uzskatīja, ka Haile Selasjē nav vis Jahve, bet visā savā godībā atgriezies Jēzus Kristus, ir notikusi Jēzus otrreizējā atnākšana. Viņi guva popularitāti, īpaši regeja izpildītāju vidē 70.gados.

 Tieši "Divpadsmit ceļu "idejas izplatījās ārpus Āfrikas un saistīja arī balto jaunatni, īpaši hipijus. Baltie rastamani domu par atgriešanos uztvēra kā alegorisku cerību par visu tautu vienotību un atgriešanos pie dabiskuma.
 
Neapšaubāmi rastafari izplatīšanos veicināja arī šai kustībai raksturīgā mūzika - regejs. Regejs ir veltīts dievam Dža. 60.gadu vidū par jaunu rastafari pravieti un sludinātāju kļuva regeja grupas "The Wailers" līderis Bobs Mārlejs. Regeju Bobs Mārlejs raksturoja kā visas pasaules gaišo ļaužu vibrācijas.

Viņa vārdi : "Aizver acis un ieskaties sevī. Vai tu esi apmierināts ar to kā dzīvo? Mēs zinām uz kurieni ejam un zinām no kurienes nākam,  mēs ejam prom no Babilonas uz savu senču zemi.", kļuva par rastamanu devīzi.

   Mūsdienās rastafari kustība ieņem pacifistisku pozīciju. Jauniešu vidū ir izplatīti rastafari kustībai raksturīgi dredi, tomēr ne visi to nēsātāji ir rastas, drīzāk dredu nēsāšanu var raksturot kā modes parādību.

Rasatafari reliģijā atspoguļojās afrikāņu diasporas vēsture, reliģiskās herēzes, garīgās atbrīvošanās problēmas un rokmūzikas vēsture. Tā nav tikai reliģija, bet arī dzīvesveids. Rastafari nerunā tikai par reliģiju, bet arī par globālām problēmām.


Kā kļūt par rastafari

Pirmais un galvenais - uzvarēt "Babilonu" sevī, atbrīvoties no aizspriedumiem, kurus ielikusi "Babilona". Jāzina, ko jūs patiešām vēlaties, tad tas tā būs, jo Dža nekad neatstās jūs ja jūs ko patiesi gribēsiet. Ne velti viena no rastafari devīzēm ir : "Dža dod mums visu!" Dža gribas iepazīšana ir visa apkārtējā patiesa izprašana saprašana. Labi attiecas pret brīvdomību. Rastamani  bieži ir brīvdomātāji un uzskata, ka cilvēkam pašam jāizvēlas kam ticēt. Tāpēc jums nav burtiski jāuzsver viss, kas šeit rakstīts.

Jāuzsver, ka lielākā daļa rastu ir filozofiski un reliģiski domātāji, nevis narkomāni, kuri truli paklanās afrikāņu despota attēlam avīzē.
Komentāri
man ir tēzes
martins (85.254.195.xxx) 2008-10-31 13:06:25

Es, doktors Mārtiņš Luters no Vitenbergas augustīniešu-eremītu ordeņa,
gribu atklāti apliecināt, ka esmu publicējis dažas tēzes pret tā
sauktajām pāvesta grēku atlaidēm. Lai gan līdz šim nedz mūsu cienījamā
un godājamā universitāte, nedz arī pilsoniskā vai baznīcas vara nav mani
nolādējusi, tomēr, kā man nācies dzirdēt, ir daži pārsteidzīgi un
nekaunīgi cilvēki, kuri, iedomādamies šo lietu labi sapratuši un skaidri
saskatījuši, nekaunas pasludināt mani par ķeceri.
Gunch (159.148.3.xxx) 2008-02-09 15:27:18

Eu autor! Beidz propogandēt ka rastas ienīst baltos. Selasie pats ir teicis
lai visas rases un pat ticības vienojas kopā un beidz karot un seko Dieva
likumam. Esmu balts rasta. Sekoju Bībeles mācībai, Selasie mācībai... Jah
radija visus cilvēkus, Jūdu vecajos rakstos nav nodalīts balts, melns, Jūds,
nejūds... visi ir dieva bērni... Ceru, ka pasaule vienreiz sapratīs kas ir
rasta patiesā mācība, ka tā ir Jēzus mācība, Selassie mācībaq, kas arī
ir Jēzus, kurš atnācis otro reizi, kā jau bija solijis, lai apvienotu
cilvēci un sāktu tiesas dienu...
Jah bless You un atveriet takš acis
Babilonieši, nekad nav par vēlu...
Elita (217.199.112.xxx) 2009-07-06 18:40:33

Gunch, es tev pilnībā piekrītu (:

Jah bless you all!
(babiylon your throne
go down)
...
gejs (87.110.9.xxx) 2006-05-09 21:34:29

man patiik regejs
...
viesis (82.193.64.xxx) 2006-04-06 16:35:37

Malaciit, ljoti jaux raxtinjsh!
Taa tik tureet!!!
tikai fakti...noderiigi
jaa (81.198.122.xxx) 2006-02-22 16:04:40

Amerikas Kolonizācijas biedrības (Colonization Society of America jeb Nacional
Colonization Society).Šī biedrība nodibinājās 1816.gadā un izvirzija sev
uzdevumu pārvest Amerikas brīvos nēģerus uz dzīvi Āfrikā;sekmēja to
nēģeru izceļošanu no Amerikas; kuri 1822.gadā Āfrikas rietumkrastā
nodibināja Libērijas republiku.Kolonizacionisti centās pārliecināt Amerikas
nēģerus, lai tie tie atstātu ASV teritoriju, kura bija viņu tagadējā
dzimtene.biedrības darbība nav vienozīmīgi pozitīvi vērtējama, jo
ieteiktdama savu programmu, noraidīja aktīvu un plašu cīņu pret vergturību
tādejādi gan mēģinot sašķelt verdzības atcelšanas piekrtējus ASV
likumdevēju vidū.
(...saīsināts koments no harretas Bīčes-Stovas grāmats
"Krusttēva Toma būda". iesaku izlasīt..........
...
liiva (80.233.192.xxx) 2006-02-16 12:56:41

tā ir kā ed saka, šis ir tikai īss konspekts, tur vēl var iedziļināties
un precizēt, starp citu varbūt kāds grib ko uzrakstīt par šo tēmu, kādu
rakstu ?
plurality
ed (159.148.90.xxx) 2006-02-16 12:07:17

Rasatafari vēsture ir pretrunīga - datumi, metaforas, zāle un atturība,
saistība ar ortodoxiju un marxismu, baltie dredi, popregejs un tt.
Bet vai ta
mums vajag doktrinālismu?
Jah bless.
Turieties tālāk no babilonas!
...
brolis (87.110.71.xxx) 2006-02-13 01:40:43

njaa ir jau labi ka tiek apskaidrota shii religjija, bet arii es saskatiju
vairaakas noziimiigas kljuudas, bet ok. neesu naacis te kritizeet.
Jah loves,
Rastafari
...
viesis (85.254.222.xxx) 2006-02-01 20:49:44

Bobam dzimshans diena ir 6 februaari nevis.. 1 !!!
ze (159.148.69.xxx) 2006-01-14 16:08:09

Maarlija dziesmaa ir:

"OPEN your eyes and look within"

Acu
atveershana un ieskatiishanaas sevii ir atsevishkji akti. nepiecieshami ir abi,
bet tiem nav jaanorit vienlaikus.

runaajot par komentaariem. rastas savu
vesturi nebalsta preciizaa hronologjijaa, bet izprot intuitiivi.

protams, ka
visi uz ASV/Jamaiku deporteetie niggas nav no Etiopijas, jo Afrika ir liela, bet
ar Etiopiju vinji paarsvaraa saprot ne tikai atsevishkjo teritoriju, bet Aafriku
kaa taadu, kaa dzimteni.

etiopija citu valstu viduu izcelaas ar briviibu no
kolonizatoriem taas vesture saistijaas, [tiesa balstoties uz legjendaam, bet ka
jau mineeju, fakti nav tik svariigi] ar jerzuzaalemi, kaa arii H.S.I
kroneeshanas fakts ieguva religjisku noziimi. tas etiopijai nodroshinaaja sho
sakraalo fonu. taapeec etiopija kljuva par izvesto nigu teevzemes simbolu.

nesmīdiniet gan
jaa (81.198.122.xxx) 2006-01-13 11:45:28

skaista pasaciņa
bet tikai pasaciņa
cik ta var tos žiidu jociņus
lasīt
etiopiem ka it kā zālamana un tās princeses pēctečiem ar zulusiem
un citiem uz ameriku aizvestajiem nav nekaada tieša sakara-teoreetiski?nu jaa
latvieši taadi paši trimdinieki un daudzas daudzas citas tautas
reanimēt
jūdaismu bez tempļa bez tik daudzā svariigaa rastafarisms ir tikai skumja
komēdija žiidu ļauno jociņu sekas-amerikas melnie izmisumaa tam ticeeja bet
ne jau par to ir staasts -cienu un juutu liidzi melnajiem -vinjiem ir tiesiibas
uz repu pat gangsterrepu-bet nevajadzeetu buut žiidu pakalpiņiem
...
viesis (217.199.120.xxx) 2006-01-12 18:18:57

rastafari sekotaaji uzskata, ka ir izraeelju peectechi un ka joprojaam ir tie
pashi black house of Israel. + Selasi tiek uzskatiits par Zaalamana peecteci.
savukaart izraeelji (kaa vinji uzskata) ir bijushi taadi pashi melnaadaini kaa
afrikaanji, jo aafrika ir visas civilizaacijas shuupuls. Jeezus, Zaalamans,
Daavis u.c. arii ir bijushi melnie, tas, ka Biibelee paraadaas kaut kas 'balts'
ir pats pa sevi saprotams rietumu konspiraacija ,) un vispaar guuglee tak to
visu atrast var
viesis (159.148.69.xxx) 2006-01-11 21:16:00

es kaut ko nesaprotu, tur veidojas kaut kaads anahronisms...kaa rastafri
sekotaaji var uzskatiit, ka biibelee ir aprakstiits tieshi vinju liktnesi, ja
biibeles veidoshanaas dateejama ar laiku pirms kristus, iipashi tas attiecas uz
to dalju par babilonijas guustu un atgrieshanos apsoliitajaa zemee, bet uz
ameriku vinjus tachu saaka deporteet tikai 16-17 gs?

kaads ir uzrakstijis
vinju veesturi pirms pashas veestures saakuma?

es sapratou ideju, ka
babilonas guusts ir kaa simbols vinju stavoklim amerikaa, bet tur tachu
rakstiits, ka vinji pilnaa nopietniibaa uzskata, ka biibelee ir runa par
vienjiem.
...
liiva (80.233.192.xxx) 2006-01-11 18:17:23

atkalredzēšanās pēc jaunā gada
...
? (217.199.120.xxx) 2006-01-11 16:16:14

a kas labs buus piekdien?
es par vinju zinu-VISU
jaa (80.70.22.xxx) 2006-01-11 11:39:33

Jaa
...
liiva (80.233.192.xxx) 2006-01-11 11:19:54

uzraksti etiopiešu ortodoksālā baznīca angliski vai ko tamlīdzīgi, kaut ko
tu tur atradīsi...un piektdien nāc ciemos !
...\\
jaa (80.70.22.xxx) 2006-01-11 11:10:50

kas man jaaskatās?
...
liiva (80.233.192.xxx) 2006-01-11 10:56:36

jaa

apskaties internetā
pareizi-tikai neaizmirsti ka par ortodox
jaa (80.70.22.xxx) 2006-01-11 10:19:52

un ........ek nabadzinji runaa par to kas taals un mazzinaams it kaa pa savu
kabatu-nu nevajag buut tik leetiem
...
ze (159.148.69.xxx) 2006-01-11 01:45:21

aafrikas ortodoksaalaa bazniica - sheit Etiopieshu ortodoksaalaa bazniica.
#°)
flomaasters (87.226.14.xxx) 2006-01-10 21:22:59

uum. jokaini, man ir gruuti ticeet kristietiibai, bet es ticu Dievam kaa taadam.
Bet shis raksts ir paaraak jucekliigs, es nesapratu tikai vienu lietu,ko baltie
cilveeki kuri arii pieder pie rastafariem censhas panaakt muusdienaas? veseliigu
dziivesveidu, vai atgrieshanos Ciaanaa(savaas gariigajaas maajaas)? bet raksts
bija ljoti interesants.
muāļ·im
jaa (81.198.122.xxx) 2006-01-09 14:41:40

....āfrikas ortodoxālaa baznīica-kas tā tāda?
...
mulkis (217.199.120.xxx) 2006-01-08 22:52:42

labi paarskataama internetaa atrodamaas infas kompilaacija! par ganju - pamataa
lieto tie, kas izvairiijaas no aafrikas ortodoksaalaas bazniicas ietekmes un
'de-shifreeja' Piby pashu speekiem otreejie, daudz/maz oficiaalie rastas ir
kategoriski pret ganju. 20 gs lai arii iisinjsh, tomeer ir pieraadiijis ne
paaraak pozitiivo ietekmi, ko uz cilveeku atstaaj dabas velte. Bobs, tiesa,
nebij viens no tiem...
...1975
viesis (84.237.158.xxx) 2005-12-25 21:08:34

visam apaksa tikai nauda nnauda nauda un mulki.
labs
Rolis (195.13.172.xxx) 2005-12-06 12:34:58

infomatīvs, interesants, paldies
peace..
citrons (159.148.62.xxx) 2005-11-19 22:09:35

uzzināju daudz jauna.. bet bagi labs raksts, cepuri nost un pakalnos ar saviem
3 drediem... peace out, love Bob!
paldies
viesis (195.13.131.xxx) 2005-10-03 17:52:05

nu meiteen mu gan tu nodevi man jau patika, bet zini man diktam ieduuraas sirdii
ka tu tos chomus nosauci par NĒĢERIM tas nu gan nebija smuki...bet taa kopumaa
lai Dievs tevi sveetii meiteen tieshaam labs teksts iipashi par peedeejo
teikumu...peace out man one love for all
jamaica (217.199.101.xxx) 2005-09-14 23:20:51

peedeejais teikuma man liekas ir jaaizlasa visiem baltajiem "rastaam"
pasaulee!
Viesis (62.85.109.xxx) 2005-09-14 15:57:59

tas jaunais karalis peec uzvaarda izklausaas soms!
koment
dzhukderdemidins (80.232.143.xxx) 2005-09-10 12:11:39

rakts tieshaam labs...biju jau daudz ko dzirdeejis, bet arii uzzinaaju daudz ko
jaunu...
komentārs
hoho (80.233.177.xxx) 2005-09-09 01:05:46

Rakstiņš labs, bet bez pēdējā teikuma varēja jau iztikt.. vispār aÅ—i
bez pēdējās rindkopas.
Only registered users can write comments!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
© 2020 Hipiji.lv